Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców – I oś priorytetowa programu Interreg V-A Polska-Słowacja

W związku z trwającym naborem dla pierwszej osi priorytetowej Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja organizuje dwudniowe szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców.

 

Szkolenia organizowane są w pięciu regionach obszaru wsparcia programu.

-od 24.05.2016 do 25.05.2016 w Województwie Śląskim (Wisła, Hotel Stok,  Jawornik 52A, 43-460 Wisła),
-od 24.05.2016 do 25.05.2016 w Kraju Żylińskim (Belá, Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071, 013 05 Belá),
-od 31.05.2016 do 01.06.2016 w Województwie Małopolskim (Muszyna, Hotel Activa, Złockie 78, 33-370 Muszyna),
-od 31.05.2016 do 01.06.2016 w Kraju Preszowskim (Poprad, Hotel Satel Poprad, Mnoheľova 825/3, 058 01 Poprad),
-od 02.06.2016 do 03.06.2016 w Województwie Podkarpackim (Krasiczyn, Zespół Zamkowo - Parkowy w Krasiczynie).

Szkolenia są dedykowane osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”, co oznacza, że szczególny nacisk będzie położony na informacje dotyczące tego priorytetu i specyficznych warunków podanych w ogłoszeniu o naborze.Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje moduł ogólny oraz warsztatowy. Pierwszy zawiera najważniejsze informacje niezbędne do złożenia wniosku w naborze dla wyżej wymienionej osi. Drugi zostanie poświęcony pracy z generatorem wniosków, czyli narzędziem on-line służącym do wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie. Do modułu warsztatowego niezbędny jest sprzęt komputerowy. Wspólny Sekretariat Techniczny zapewni jednego laptopa na dwóch uczestników szkolenia warsztatowego.

Szkolenia w Polsce prowadzone są języku polskim, a na Słowacji w języku słowackim. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. W ramach szkoleń zapewniony jest posiłek, natomiast koszty dojazdu i nocleg pokrywa uczestnik. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji. Formularz i terminy rejestracji oraz szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne sa na stronie internetowej programu www.plsk.eu w zakładce „Jak skorzystać z programu” - „Weź udział w szkoleniach”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego