Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Spotkanie z przedstawicielami słowacko-węgierskiego EUWT Ister-Granum

W dniu 8 grudnia 2011 r. przedstawiciele polskiej i słowackiej strony Euroregionu "Tatry" na czele z Wiceprzewodniczącym Rady Związku Euroregion "Tatry" Antonim Karlakiem oraz Dyrektorem Biura Antonim Nowakiem spotkali się z władzami słowacko-węgierskiego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej ISTER-GRANUM. Jest to jedno z pierwszych EUWT, które powstało w 2008r. i wykorzystuje ten innowacyjny instrument prawa europejskiego do realizowania wspólnych działań współpracy transgranicznej. Podczas rozmów z Przewodniczącą Zgromadzenia EUWT ISTER-GRANUM Évą Tétényi, która jest Burmistrzem Ostrzyhomia, Współprzewodniczącym Jánem Oravcem, będącym Burmistrzem Štúrova oraz Dyrektorem Peterem Nagym omówiono różne aspekty związane z tworzeniem EUWT, opracowywaniem dokumentów konstytuujących jego założenie i dalsze funkcjonowanie, budowaniem struktur organizacyjnych ugrupowania. Była to również okazja do przedyskutowania dotychczasowych doświadczeń zebranych przez partnerów z granicy słowacko-węgierskiej, napotkanych przez nich problemów we wczesnych etapach działalności organizacji oraz perspektyw rozwoju. Delegacja Euroregionu "Tatry" spotkała się także z przedstawicielami samorządów lokalnych miejscowości Mužla, Kravany nad Dunajem, Kestúc, które są członkami EUWT ISTER-GRANUM. Zaprezentowali oni dotychczas zrealizowane projekty oraz kolejne planowane przedsięwzięcia.

  

Fot. arch. ZET Fot. arch. ZET
Fot. arch. ZET Fot. arch. ZET
Fot. arch. ZET Fot. arch. ZET
Fot. arch. ZET Fot. arch. ZET
Fot. arch. ZET Fot. arch. ZET
Fot. arch. ZET Fot. arch. ZET
Fot. arch. ZET Fot. arch. ZET
Fot. arch. ZET Fot. arch. ZET
Fot. arch. ZET Fot. arch. ZET
Fot. arch. ZET Fot. arch. ZET
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego