Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Spotkanie w Warszawie na temat Programu Interreg Europa Środkowa

26 kwietnia br. został otwarty 2. nabór w programie Interreg Europa Środkowa. Nabór trwa dwa miesiące, jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich priorytetów i celów szczegółowych. Informacje na temat naboru można znaleźć na stronach programu: https://europasrodkowa.gov.pl/item/416-drugi-nabor-projektow-programu-interreg-europa-srodkowa-otwarty oraz http://interreg-central.eu/Content.Node/apply/about.html

W związku z uruchomionym naborem, w dniu 16 maja br. w Warszawie odbędzie się spotkanie na temat Programu Interreg Europa Środkowa. Podczas spotkania zostaną wyjaśnione zasady udziału w projektach, zakres tematyczny programu i warunki składania wniosków. Zostaną omówione typy wydatków refundowanych ze środków programu oraz zasady ponoszenia i dokumentowania kosztów. Informacje na temat spotkania oraz rejestracja dostępne są pod adresem https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/412-seminarium-informacyjne-drugi-nabor-projektow-w-programie-interreg-europa-srodkowa

Ponadto w dniach 10-12 maja br. Wspólny Sekretariat organizuje spotkanie dla wnioskodawców wiodących. Więcej informacji pod adresem http://interreg-central.eu/Content.Node/apply/Events_List.html Spotkanie w Zagrzebiu będzie transmitowane na żywo on-line.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego