Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Spotkanie "Przyszłość programów INTERREG i EIS po 2020 roku"

W trakcie spotkania zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie zaprezentowano ogólne ramy wdrażania programów Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w perspektywie finansowej 2021-2027 w świetle  nowych rozporządzeń unijnych i komunikatów Komisji Europejskiej  w tym m.in:
-tematy współpracy terytorialnej po 2020 roku i obszary wsparcia dla EWT (w tym dawnego EIS),
-zasady wdrażania programów (zadania poszczególnych instytucji, wybór operacji, kwalifikowalność wydatków, rozliczenia i metody uproszczone).
 
W trakcie omawiania projektów przepisów dotyczących realizacji małych projektów po 2020 roku wyraźnie podkreślono, że zarówno nowe uregulowania unijne, projektowane przepisy krajowe, jak i stanowisko Ministerstwa dają realną szansę na powierzenie zarządzania FMP Europejskim Ugrupowaniom Współpracy Terytorialnej. 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego