Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Rozpoczynamy projekt rozwoju marki turystycznej Szlaku wokół Tatr!

Szlak wokół Tatr rozwija się dla Was! W dniu 1 kwietnia 2019 r. EUWT TATRY rozpoczęło realizację zadania publicznego z dziedziny turystyki pn. "Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej”. Na realizację tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

 

Zaplanowane w ramach projektu działania mają przygotować Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY oraz polskie i słowackie partnerskie samorządy do budowy marki produktu, jakim jest Szlak wokół Tatr. Bez zbudowania marki Szlaku wokół Tatr potencjał tego produktu turystycznego nie zostanie bowiem wykorzystany w pełni, w sposób kompleksowy i dostosowany do potrzeb rynku turystycznego.W ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki:

  • przeprowadzone zostaną szerokie badania ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr i ich analiza,
  • opracowana zostanie strategia rozwoju Szlaku wokół Tatr jako marki turystyki rowerowej,
  • zorganizowane zostaną warsztaty szkoleniowe dla samorządów i przedsiębiorców nt. współpracy w zakresie rozwoju produktu turystycznego oraz budowania wysokiej jakości atrakcyjnej oferty dla turystów przyjeżdżających na Szlak wokół Tatr,
  • partnerzy uczestniczący w budowie Szlaku wokół Tatr udadzą się na  wizytę studyjną na Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.
  • Realizację zadania zakończy konferencja podsumowująca z prezentacją wyników badania i analizy ruchu turystycznego, strategii rozwoju Szlaku oraz wniosków z warsztatów szkoleniowych.
Dzięki realizacji ww. działań i osiągnięciu zakładanych rezultatów nastąpi rozwój i wzmocnienie potencjału Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako terytorialnej marki turystycznej.

MSIT (2)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego