Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Rozpoczęły się pierwsze nabory wniosków w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 ogłosił trzy nabory wniosków o dofinansowanie projektów standardowych w ramach Priorytetu 1. Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze oraz Priorytetu 2. Lepiej połączone pogranicze.

Nabory trwają do 31.03.2023 roku, a ich rozstrzygnięcie zaplanowane jest na czerwiec 2023 r.

Szczegółowe informacje o naborach, ich warunki i zasady oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu: www.plsk.eu oraz w poniższych zakładkach:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie - KLIMAT

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie - BIORÓŻNORODNOŚĆ

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie - DROGI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego