Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Przewodnik rowerowy i mapy II etapu Szlaku wokół Tatr

Finał realizacji II etapu budowy Szlaku wokół Tatr nie mógłby obejść się bez wydania zaktualizowanych mapek oraz przewodnika. Dla wszystkich, którzy cenią sobie papierowe materiały i podczas wycieczek rowerowych korzystają z tego rodzaju wydawnictw przygotowaliśmy zestaw map z informacjami o przebiegu już wybudowanych ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr, a także istniejących oznakowanych trasach i szlakach rowerowych, które pozwolą objechać Tatry dookoła.

 

 

W przewodniku wydanym w języku polskim, słowackimi angielskim znajdziecie szczegółowy opis przebiegu ścieżek rowerowych wybudowanych w ramach II etapu projektu i połączonych z wcześniej zrealizowanymi. Do tego ciekawostki historyczne, kulturowe i przyrodnicze z obszaru, przez który prowadzą ścieżki oraz wykaz atrakcji i walorów, które warto zobaczyć. Publikacje są do pobrania w wersji elektronicznej jako e-booki poniżej, a w tradycyjnej wersji drukowanej możecie je otrzymać bezpłatnie w biurze Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2 oraz u partnerów projektu.

Przewodnik do pobrania pdf

Mapy do pobrania pdf

 

Int

Publikacje zrealizowane w ramach projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego