Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Promocja Szlaku wokół Tatr w Popradzie podczas XV Słowacko-Polskiego Forum Gospodarczego

W dniu 10 listopada 2016 r. w Popradzie odbyło się XV Słowacko-Polskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Združenie Euroregión Tatry. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły jak co roku Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie oraz Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie.

Wśrod prelegentów znaleźli się m.in. Radca-Minister z Ambasady RP w Bratysławie pan Piotr Drobniak, Wicekonsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie pan Adrián Kromka oraz Wiceprzewodniczący Preszowskiego Samorządowego Kraju pan Štefan Bieľak. W Forum uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców z polsko-słowackiego pogranicza. 

Forum było także doskonałą okazję do zaprezentowania strategicznego projektu Euroregionu "Tatry" jakim jest Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Tym bardziej, iż zaledwie kilka tygodni wcześniej II etap realizacji tego transgranicznego przedsiewzięcia został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 jako projekt flagowy. Informacje na temat tego projektu przedstawiła pani Agnieszka Pyzowska, dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY, ktore pelni w projekcie rolę Partnera Wiodącego. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli film promocyjny prezentujący efekty realizacji I etapu Szlaku wokół Tatr strzalka

Prezentacja Szlaku wokół Tatr pdf

Program  pdf


 

LogoInterregZNapisem_PL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego