Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Promocja Szlaku wokół Tatr na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

"Dobre praktyki tworzenia marek terytorialnych oraz transgranicznych produktów i usług turystycznych" to temat międzynarodowej konferencji, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2016 roku w Warszawie. Wydarzenie, które zorganizowane zostało przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jest elementem strategii ministerstwa w zakresie rozwoju turystyki i miało na celu wymianę informacji i doświadczeń w zakresie marketingu terytorialnego na przykładach krajowych i zagranicznych. W konferencji wzięło udział blisko 150 osob - parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i przedsiębiorców sektora turystyki.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zostało zaproszone do udziału w konferencji i zaprezentowania w części dotyczącej krajowych studiów przypadku i dobrych praktyk tworzenia produktów i usług turystycznych, realizowanego na polsko-słowackim pograniczu strategicznego projektu Euroregionu "Tatry", jakim jest rowerowy Szlak wokół Tatr. Jest on bowiem doskonałym przykładem przemyślanego i konsekwentnie budowanego markowego produktu turystycznego, który ma międzynarodowy zasięg. II etap tego projektu realizowany będzie przez 9 polskich i słowackich samorządów oraz EUWT TATRY jako projekt flagowy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Partnerem Wiodącym tego projektu jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY.

W swojej prezentacji przedstawicielka EUWT TATRY zwróciła uwagę na genezę projektu zainicjowanego i koordynowanego przez Euroregion "Tatry" we współpracy z polskimi i słowackimi samorządami, elementy budowanie transgranicznego produktu turystycznego, rezultaty realizacji I etapu Szlaku i zakres II etapu, efekty społeczno-ekonomiczne tworzenia takiego produktu turystycznego. Oprócz prezentacji uczestnicy konferencji obejrzeli również film promocyjny Szlaku wokoł Tatr.

Prezentacja - Szlak wokół Tatr jako markowy transgraniczny produkt turystyczny Euroregionu "Tatry" pdf

Program konferencji pdf

 


LogoInterregZNapisem_PL


 

fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki
fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki
fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki
fot. EUWT TATRY fot. EUWT TATRY
fot. EUWT TATRY fot. EUWT TATRY
fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki fot. Ministerstwo Sportu i Turystyki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego