Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Prezentacja Szlaku wokół Tatr podczas 7. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast w Bratysławie

"Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" - strategiczny transgraniczny projekt Euroregionu "Tatry" - został zaprezentowany podczas 7. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast "Inwestować i łączyć", który odbył się w Bratysławie w dniach 8-9 lipca 2016 r.

Założenia projektu, jego genezę oraz realizację i osiągnięte dotychczas efekty przedstawił pan Ján Ferenčák, Członek Zgromadzenia Europjekiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY i Burmistrz Miasta Kieżmark, będącego jednym z partnerów projektu. Prezentacja zatytułowana była "Historical, cultural and natural route around High Tatra Mountains – strategic project of Slovak-Poland CBC" i towarzyszała jej również emisja filmu promocyjnego Szlaku wokół Tatr. W ramach tej prezentacji uczestnicy konferencji zostali również poinformowani o działalności Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.

Prezentacja Szlaku wokoł Tatr i EUWT TATRY w języku angielskim pdf

 

Co dwa lata Komitet Regionów organizuje Europejski Szczyt Regionów i Miast. Podczas szczytu wybrani przez obywateli przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych mają okazję przedyskutować najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi Unia Europejska.

Gospodarzem 7. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast, który odbędzie się w dniach 8–9 lipca 2016 r., jest Bratysława. Szczyt organizowany jest przez Europejski Komitet Regionów, a jego współgospodarzami są samorząd kraju bratysławskiego oraz miasto Bratysława, we współpracy ze słowacką prezydencją Rady UE.

To ważne wydarzenie, na którym zbierze się ponad 700 uczestników, jest otwarte dla wszystkich członków KR-u. Zbiega się ono w czasie z początkiem prezydencji Słowacji w Radzie UE, przypadającym na 1 lipca.

Pod hasłem „Inwestować i łączyć” przywódcy UE oraz przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego rozważą, w jaki sposób dzięki inwestycjom wzmocnić powiązania między mieszkańcami i miejscami Europy oraz europejskimi koncepcjami i zasobami. W ciągu tych dwóch dni obradom szczytu towarzyszyć będzie również wiele dodatkowych imprez, takich jak koncerty i debaty publiczne.

Fot. © European Union / Tim De Backer

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego