Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Prezentacja EUWT TATRY podczas 12. Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS

w dniach 6-8 października 2014 r. dyrektor EUWT TATRY Agnieszka Pyzowska oraz członek Rady Nadzorczej Ugrupowania Alexander Slafkovský uczestniczyli w Brukseli w 12. Tygodniu Regionów i Miast OPEN DAYS. EUWT TATRY EUWT TATRY zostało zaproszone przez DG Regio Komisji Europejskiej do udziału w debacie pt. „European Groupings for territorial cooperation (EGTC) - an asset for new territorial features!” oraz zaprezentowania swoich doświadczeń związanych z dotychczasowym funkcjonowaniem oraz rolą w nowym programie współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020.

Debatę prowadziła pani Aleksandra Rapp z INTERACT Point Vienna oraz pan Dirk Peters z DG Regio. Dyrektor EUWT TATRY przedstawiła zakończone niepowodzeniem doświadczenia dotyczące starań o zarządzanie mikroprojektami oraz aktualnie podejmowane działania przygotowujące do udziału w Programie PL-SK 2014-2020, prace nad strategią, przygotowywanie projektów. Przedstawiciel DG Regio zapewnił, że zwróci uwagę na brak udziału EUWT w przygotowaniu i wdrażaniu nowego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 podczas konsultacji projektu dokumentu programowego. Relacja z tej debaty została opublikowana w sprawozdaniu z Open Days 2014.

Przedstawiciele EUWT TATRY uczestniczyli również w innych warsztatach i spotkaniach dotyczących nowej perspektywy 2014-2020, a także EUWT, w tym m.in. w dorocznym spotkaniu platformy EGTC, zorganizowanym przez Komitet Regionów, które tym razem dotyczyło możliwości korzystania ugrupowań z Programu INTERREG. Ponadto Platforma Budapest zorganizowała debatę na temat rozwoju współpracy transgranicznej. Udział w warsztatach Open Days był doskonałą okazją również do nawiązania współpracy z przedstawicielami innych EUWT oraz do dyskusji o doświadczenia i planach.

Więcej na temat Open Days 2014 w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej wydarzenia  ikona strzałka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego