Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Prace Komisji

Prace Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

XVII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” obradujący w Zakopanem w dniu 16.03.2011 r. podjął uchwałę, w której zobowiązał Radę Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” do powołania polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, składającej się z członków wskazanych przez Związek Euroregion „Tatry” oraz Združenie Region „Tatry”.

Rada Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” na posiedzeniu w dniu 15.06.2011 r. w Rużomberku powołała Komisję w składzie:

ze strony polskiej:

 • Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa
 • Czesław Borowicz – przedstawiciel Miasta Nowego Targu
 • dr hab. Kazimierz Jóskowiak – wykładowca akademicki
 • Stanisław Łukaszczyk – Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
 • Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”
 • Eugeniusz Zajączkowski – Wiceburmistrz Miasta Nowego Targu

 ze strony słowackiej:

 • Štefan Bieľak – Burmistrz Miasta Spiska Bela
 • Jozef Biroš – przedstawiciel miasta Spiska Nowa Wieś
 • Peter Burian – Wiceprzewodniczący Rady Združenia Region „Tatry”
 • František Ľach – przedstawiciel miasta Spiska Nowa Wieś
 • Alexander Slafkovský – Burmistrz Miasta Liptowski Mikulasz
 • Jozef Ďubjak – Burmistrz Miasta Trstena (od 06.10.2011 r.)

Na Współprzewodniczących Komisji Rada powołała panów: Bogusława Waksmundzkiego ze strony polskiej oraz Štefana Bieľaka ze strony słowackiej.

Komisja prowadzi prace na przygotowaniem projektów Konwencji i Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Uchwała nr 1/XVII/2011 Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" z dnia 15.06.2011 r.  pdf

Uchwała nr 5/XVII/2011 Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" z dnia 21.12.2011 r.  pdf

 

Harmonogram prac Komisji

Prace Komisji prowadzone są zgodnie z przyjętym na posiedzeniu w dniu 30.05.2011 r. w Nowym Targu harmonogramem działań i niezbędnych kroków koniecznych do podjęcia w celu utworzenia EUWT, który obejmuje:

 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń i korzyści oraz porównanie wartości dodanej tworzonego EUWT w stosunku do dotychczasowej formy współpracy.
 2. Identyfikacja i analiza podstawowych kompetencji, doświadczeń i potencjału partnerów – przyszłych członków EUWT.
 3. Analiza krajowych ram prawnych i zbadanie, które z przepisów są bardziej właściwe w odniesieniu do celów planowanego EUWT, charakteru partnerstwa, itp. Przeanalizowanie skutków każdego przepisu pod kątem relacji prawa wspólnotowego do prawa krajowego.
 4. Sprawdzenie procedur zatwierdzania wniosku o rejestrację EUWT zgodnie z krajowymi przepisami.
 5. Opracowanie projektów konwencji i statutu w porozumieniu z władzami krajowymi.
 6. Po uzyskaniu zgody wszystkich partnerów rozpoczęcie procedury rejestracji EUWT.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego