Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY

W dniu 17 grudnia 2015 r. w Czarnym Dunajcu odbyło się kolejne posiedzenie Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.

Podczas spotkania Dyrektor przedstawiła informacje na temat działalności Ugrupowania w okresie od 29.06.2015 r., w tym m.in.:

  • ostatniego etapu realizacji projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013, w którym EUWT TATRY pełni funkcję menadżera,
  • przygotowania projektu II etapu budowy Szlaku wokół Tatr, który został złożony jako koncepcja projektu flagowego do Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020,
  • realizacji projektu pt. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wobec wyzwań nowych programów EWT 2014-2020, który uzyskał wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z zakresu rozwoju współpracy terytorialnej pn. „Małopolska Współpraca Terytorialna 2020”,
  • organizacji konferencji pt. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020. Perspektywy dla polskich i słowackich beneficjentów, która odbyła się w dniu 27.11.2015 r.
  • udziału przedstawicieli EUWT TATRY w międzynarodowych konferencjach i spotkaniach.

Zgromadzenie m.in. podjęło uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej w 2016 roku oraz zatwierdziło budżet i plan działania EUWT TATRY na 2016 rok.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego