Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

W dniu 6 czerwca 2012 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło się  kolejne wspólne posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Głównym tematem spotkania było omówienie roli Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w nowej perspektywie 2014-2020. W związku z zaawansowaniem prac partnerów projektu pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej nad utworzeniem EUWT TATRY, postępującym procesem legislacyjnym dotyczącym zatwierdzenia pakietu rozporządzeń w sprawie polityki spójności w latach 2014-2020 oraz ogłoszonym w dniu 23.04.2012 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP harmonogramem prac nad dokumentami programowymi 2014-2020, członkowie Komisji przedyskutowali możliwe kierunki działania, które powinny zostać podjęte już dziś, aby utworzone EUWT mogło skutecznie realizować współpracę transgraniczną na pograniczu polsko-słowackim.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego