Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Poradnik dla biznesu ze Słowacją na 2022 rok

Udostępniamy "Poradnik dla biznesu Polska - Słowacja 2022", wydany przez Polsko-Słowacją Izbę Przemysłowo-Handlową. W publikacji przedstawiono podstawowe kwestie związane z prowadzeniem działalności w Polsce i na Słowacji, z uwzględnieniem tych, które będą obowiązywać od nowego 2022 roku.

Poradnik można pobrać tutaj pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego