Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pomiar ruchu rowerowego na Szlaku wokół Tatr

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zakończyło realizację pomiaru natężenia ruchu rowerowego na nowo wybudowanych odcinkach ścieżek rowerowych II etapu Szlaku wokół Tatr. Od lata 2018 do wiosny 2019 roku pomiaru prowadzone były na ścieżkach rowerowych zrealizowanych przez wszystkich partnerów projektu flagowego tzn. Miasto Nowy Targ, Gminę Nowy Targ, Gminę Szaflary, Gminę Łapsze Niżne, Miasto Trstena, Miasto Liptowski Mikulasz, Miasto Spiska Bela, Miasto Stara Lubowla oraz Miasto Kieżmark. Oprócz liczby rowerzystów korzystających ze Szlaku wokół Tatr sprawdzano również liczbę innych użytkowników ścieżek, takich jak rolkarze, nartorolkarze, biegacze, płeć, rodzaj roweru, wyposażenie rowerzysty, posiadanie kasku itd.

Analiza wyników pomiaru ruchu rowerowego wskazuje na znaczne zwiększenie liczby użytkowników ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr. Roczna liczba osób korzystających z nowych odcinków Szlaku wokół Tatr po polskiej i słowackiej stronie granicy oszacowana na podstawie przeprowadzonych pomiarów wynosi ponad 270 tys. osób.

 

Int

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego