Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Polsko-słowacka Komisja ds. EUWT opracowała projekty Konwencji i Statutu Ugrupowania

W dniu 23 sierpnia 2012 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” odbyło się kolejne posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT. Głównym tematem spotkania było omówienie i opracowanie ostatecznej treści Konwencji i Statutu – dokumentów konstytuujących utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. W rezultacie prac Komisja podjęła uchwałę o przyjęciu projektów Konwencji oraz Statutu Ugrupowania. Zostaną one omówione podczas warsztatów informacyjnych i przedłożone do zatwierdzenia Kongresowi Związku Euroregion „Tatry” w dniu 28 sierpnia 2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego