Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pierwszy nabór w programie Interreg Europa

Pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Europa, zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego, odbędzie się w dniach  22 czerwca - 31 lipca 2015 roku. Obowiązujące dokumenty, w tym wzór listu poparcia, zostaną opublikowane na stronie internetowej programu:ikona strzalka

Pomoc doradcza wspólnego sekreteriatu (w j. angielskim)
Do dnia 3 lipca br. Wspólny Sekretariat konsultuje pisemnie pomysły na projekty za pomocą Project Idea Feedback Form.

Informacje w języku polskim
Na stronie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej dostępne są m.in. prezentacje ze spotkań, ulotki, w tym wybrane pojęcia używane w programie Interreg Europa (np. instrument polityki, grupa interesariuszy, status prawny partnera itp.). Wkrótce zostanie zamieszczona także polska wersja językowa podręcznika programu (dokument pomocniczy, o charakterze roboczym).

Źródło: www.ewt.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego