Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności w latach 2014-2020

Dnia 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020, w którym znalazł się również projekt zmian rozporządzenia 1082/2006 ws. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 

 

 

 

 

W skład pakietu wchodzą następujące projekty rozporządzeń:

  1. rozporządzenie podstawowe, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa (EFRM)  pdf
  2. rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) pdf
  3. rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) pdf
  4. rozporządzenie dot. Funduszu Spójności (FS) pdf
  5. rozporządzenie dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) pdf
  6. rozporządzenie dot. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)  pdf


Pakiet zawiera również projekty rozporządzeń powiązanych z polityką spójności: rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) pdf, rozporządzenie dot. Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych pdf oraz komunikat w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

 

Publikując dokumenty i przekazując je Radzie i Parlamentowi Europejskiemu Komisja Europejska rozpoczęła oficjalną debatę na temat przyszłości polityki spójności po 2013 r. Pierwsze dyskusje na ten temat prowadzone były już podczas 9. Europejskich Dni Regionów i Miast OPEN DAYS, które odbyły się w Brukseli w dniach 10-13 października 2011 r. 

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm   


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego