Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!

W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr. Zamontowane oznakowanie na trasie Szlaku wokół Tatr biegnącego w Małopolsce  obejmowało m.in. znaki z rodzaju R-4 oraz znaki ostrzegawcze. 

Doposażony w oznakowanie Szlak wokół Tatr przyczynił się do poprawy standardu infrastruktury turystycznej na Podhalu, Orawie i Spiszu oraz bezpieczeństwa na rowerowym Szlaku wokół Tatr. Pozwolił także na wizualne uporządkowanie przestrzeni na i wokół Szlaku. 

Działanie realizowane bylo przy wsparciu finansowym Wojewóztwa Małopolskiego w ramach zadnia publicznego pn. "Aktywnie i bezpiecznie na Szlaku wokół Tatr".

  

MałopolskaGościnna_logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego