Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

O Szlaku wokół Tatr na XIV Słowacko-Polskim Forum Gospodarczym

W dniu 4 listopada w Spiskiej Nowej Wsi odbyło się XIV Słowacko-Polskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Združenie Euroregión Tatry. W tym roku głównym tematem Forum był Program INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Wzmocnienie słowacko-polskich kontaktów handlowych w kontekście nowego okresu programowania – impuls do rozwoju wspólnych inwestycji. Patronat nad Forum objęły Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie oraz Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie. Medialnym partnerem Forum został dziennik ekonomiczny "Hospodárske noviny" www.hnonline.sk

Dyrektor EUWT TATRY została zaproszono do udziału w Forum i prezentacji strategicznego projektu Euroregionu "Tatry" pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. EUWT TATRY pełni rolę menadżera I etapu budowy tras rowerowych Szlaku wokół Tatr. Jest to projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Realizuje go 13 polskich i słowackich samorządów, z gminą Czarny Dunajec jako Partnerem Wiodącym. W ramach projektu do końca listopada 2015 r. wybudowanych ponad 90 km tras rowerowych, a także infrastruktura towarzysząca taka jak miejsca postojowe, tablice informacyjne, parking dla użytkowników tras rowerowych w Czarnym Dunajcu. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie internetowej www.szlakwokoltatr.eu 

EUWT TATRY wspólnie z Euroregionem "Tatry" oraz 10 samorządami przygotowało projekt dotyczący budowy II etapu Szlaku wokół Tatr. Koncepcja tego projektu została złożona do Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 jako projekt flagowy.

Program Forum pdf
Prezentacja EUWT TATRY na temat projektu Szlak wokół Tatr  pdf

Film promocyjny Szlaku wokół Tatr  ikona strzałka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego