Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

O EUWT TATRY i Szlaku wokół Tatr na "Polsko-słowackim forum samorządowym" w Starej Lubowli

W dniu 5 października 2016 r. w Starej Lubowli na Słowacji odbyła się międzynarodowa konferencja "Polsko-słowackie forum samorządowe", zorganizowana przez Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Konferencja poświęcona była możliwościom rozwoju i współpracy pomiędzy Polską i Słowacją oraz prezentacji dobrych praktyk współpracy transgranicznej z ostatnich lat.

Wśród prelegentów konferencji byli: pan Antoni Nowak - Dyrektor biura Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu oraz pan Ján Ferenčák - Przewodniczący Rady Združenia Euroregión Tatry w Kieżmarku.

Przedstawili oni prezentacje na temat doświadczeń Euroregionu "Tatry" w realizacji udanej polsko-słowackiej współpracy. Pan Dyrektor Antoni Nowak mówił o zarządzaniu mikroprojektami przez biuro Związku Euroregion "Tatry", przedstawiając dotychczasowe rezultaty oraz możliwości dofinansowania mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja. Ponadto pan Dyrektor zaprezentował informacje na temat Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY - wspólnego polsko-słowackiego podmiotu utworzonego przez Euroregion "Tatry". Natomiast o strategicznym projekcie Euroregionu "Tatry" - Historyczno-kulturowo-przyrodnyczym szlaku wokół Tatr, którego II etap będzie teraz realizowany przez EUWT TATRY jako projekt flagowy Programu Interreg V-A mówił pan Przewodniczący Ján Ferenčák.

Prezentacja Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY pdf

Prezentacja Szlaku wokół Tatr pdf

 

fot. arch. Združenia Euroregión Tatry

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego