Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry"

W dniu 28 sierpnia 2012 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbędzie się Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry".

 


Program:

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.15

  • Otwarcie Kongresu Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki
  • Wybór Przewodniczącego obrad Kongresu
  • Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad
  • Wybór Komisji: mandatowej i wnioskowej

11.15 – 13.15
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY

  • Warsztaty informacyjne na temat Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz prezentacja projektów Konwencji i Statutu Ugrupowania
  • Dyskusja
  • Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Związku Euroregion „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością

13.15 – 13.30
Przerwa kawowa

13.30 – 14.30
18 lat Euroregionu„Tatry”

  • 18 obrazów z okazji jubileuszu Euroregionu – prezentacja multimedialna
  • Uroczyste wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski Panu Wendelinowi Haberowi, Przewodniczącemu Rady Związku Euroregion „Tatry” w latach 1994-2011, Honorowemu Członkowi i Prezesowi Euroregionu „Tatry”
  • Ogłoszenie Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów– członków Euroregionu „Tatry” i instytucji działających na obszarze Euroregionu „Tatry”

14.30
Podsumowanie i zakończenie obrad Kongresu

 

Zaproszenie pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego