Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zakończył się nabór wniosków w I osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

W dniu 16 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków w I osi priorytetowej Programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wpłynęło łącznie 58 wniosków.

Poniżej znajduje się lista złożonych wniosków, które będą podlegały ocenie.

pdf Lista złożonych projektów w ramach I osi priorytetowej Programu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego