Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

 

 

 

Wspólny Sekretariat Techniczny ogłasza  nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020  z zakresu:

  • pomocy publicznej
  • oceny technicznej
  • oceny merytorycznej

Nabór trwa do 13.05.2016 r.

Kandydaci na ekspertów nie mogą brać udziału w opracowywaniu projektów składanych w ramach Programu, ani pełnić żadnych funkcji we wdrażanych w ramach Programu projektach.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej Programu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego