Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Kongres Euroregionu "Tatry" przyjął strategię działania EUWT TATRY na lata 2014-2020

Delegaci XX Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, który obradował w Nowym Targu w dniu 15.09.2014 r. przyjęli Strategię działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020. Strategia ta zapewni silniejsze i ukierunkowane zarządzanie działaniami Ugrupowania. Umożliwia skoordynowanie współpracy po polskiej i słowackiej stronie granicy. Przede wszystkim służyć ona będzie samorządom z obu stron granicy jako narzędzie ułatwiające realizację wspólnych transgranicznych projektów w latach 2014-2020. Szczegółowe informacje na temat prac nad strategia i jej założeń przedstawia poniższa prezentacja oraz publikacja. Zostały one zrealizowane w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

W jubileuszowym Kongresie uczestniczyło wielu dostojnych gości: Wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska,  Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Skorupa, Senator Ziem Górskich Stanisław Hodorowicz, Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Gut Mostowy i Edward Siarka, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Wiceprzewodniczący Samorządowego Kraju Preszowskiego Štefan Bieľak, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Anita Ryng, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego  PWT PL-SK 2007-2013 Grzegorz Gołda, Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Zakopanem Wiesław Wojas, Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry” Wendelin Haber oraz Honorowi Członkowie Euroregionu „Tatry” Czesław Borowicz, Antoni Nowak, Milan Nevlazla i Jan Skupin, Prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Piotr Cebulski, Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej Marek Teper, kompozytor i malarz, Osobowość Euroregionu „Tatry” Jan Kanty Pawluśkiewicz, a także przedstawiciele Euroregionów: Beskidy, Karpackiego, Nysa oraz Sprewa-Nysa-Bóbr. Samorządy pogranicza polsko-słowackiego reprezentowały władze powiatów, miast i gmin.

Więcej informacji na temat obrad XX Kongresu dostępnych jest tutaj  ikona strzałka

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020 (prezentacja) pdf

Uchwała nr 2 XX Kongresu z dnia 15.09.2014 r.  pdf

20 lat Euroregionu "Tatry" - dokonania i perspektywy (publikacja) pdf

 


 
  Polsko-słowacka strategia działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020 realziowana jest w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego