Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencja „Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej”

W dniu 25 listopada 2019 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zorganizowało w Urzędzie Gminy Nowy Targ roboczą konferencję pn. Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej. Była ona podsumowaniem realizacji zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały efekty realizacji projektu, który ma na celu rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej. Przedstawiono aktualny stan realizacji Szlaku wokół Tatr – dotychczas w ramach dwóch etapów projektów inwestycyjnych wybudowano 153 km ścieżek rowerowych oraz powstało 29 miejsc odpoczynku dla rowerzystów i 2 bezpłatne parkingi typu „park&bike”. Kolejny etap inwestycji jest realizowany od 2019 roku i przyniesie następne odcinki ścieżek rowerowych oraz nową infrastrukturę do obsługi rowerzystów, w tym atrakcyjne strefy wypoczynku, centrum obsługi rowerzystów w wyremontowanej dawnej stacji kolejowej w Podczerwonem, multimedialną ekspozycję przyrodniczą w Łapszach Niżnych, czy odrestaurowane spiskie sypańce. Wszystkie te inwestycje zostaną udostępnione użytkownikom Szlaku wokół Tatr już w 2020 roku. W projekcie zainicjowanym przez Euroregion „Tatry” uczestniczy dotychczas 18 polskich i słowackich samorządów lokalnych, a EUWT TATRY pełni rolę partnera wiodącego i koordynatora tych działań.

Oprócz zadań inwestycyjnych prowadzone są działania dotyczące rozwoju Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej. Te działania realizowane pod hasłem „Zakręć w Tatry!” prowadzi EUWT TATRY. W 2019 roku było ich wyjątkowo dużo – m.in. kampania medialna, udział w targach, wydawnictwa, wizyty studyjne, wydarzenia plenerowe, blog rowerowy, relacje z wycieczek online na profilu w mediach społecznościowych, pilotażowy nabór do systemu certyfikacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr. Szlak wokół Tatr został wybrany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do programu „Polskie Marki Turystyczne”, co dodatkowo sprzyja rozwojowi tych działań. Kolejne planowane na 2020 skierowane są zarówno do użytkowników Szlaku – rowerzystów, rolkarzy, narciarzy biegowych, jak i przedsiębiorców rozwijających inicjatywy związane z turystyką rowerową oraz samorządów – partnerów projektu. 

Szczególne miejsce podczas konferencji poświęcono wynikom badania ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr w 2019 roku. Wzrost liczby rowerzystów i innych użytkowników tzw. urządzeń transportu osobistego jest znaczny w porównaniu z poprzednimi latami. Zauważalne są też zmiany, np. w wyposażeniu rowerzystów. Dlatego tak niezbędne jest zapewnienie im odpowiedniego komfortu podróżowania po Szlaku wokół Tatr. Stąd rozpoczęcie przez EUWT TATRY funkcjonowania systemu certyfikacji miejsc przyjaznych na Szlaku wokół Tatr, którego pierwszy pilotażowy nabór odbył się jesienią 2019 roku i przyniósł pierwsze kilkadziesiąt certyfikatów.

Co dalej z rozwojem Szlaku wokół Tatr? To również jedno z pytań, które postawiono podczas konferencji. Oprócz działań inwestycyjnych dotyczących nowej infrastruktury oraz utrzymania już istniejącej, rozwijane będą zadania dotyczące budowania marki Szlaku. Dlatego zlecono opracowanie profesjonalnej strategii rozwoju Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej, którą w ramach projektu przygotowała firma Landbrand. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z założeniami tej strategii.

MSIT (2)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego