Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencja rozpoczynająca projekt pt. "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"

W dniu 4 lipca 2019 r. w Kieżmarku odbyła się konferencja rozpoczynająca realizacje projektu pt. "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry", w której uczestniczył przedstawiciel EUWT TATRY - partnera tego projektu.

W trakcie konferencji pan Bogusław Waksmundzki i pan Jan Ferencak omówili działalność edukacyjną Euroregionu "Tatry" jako czynnika wspierającego polsko-słowackie samorządy.  Z kolei pan Michał Stawarski przedstawił ideę utworzenia Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry". 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego