Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencja podsumowująca projekt flagowy

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu flagowego pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W konferencji wzięli udział polscy i słowaccy partnerzy projektu, Wicekonsul Republiki Słowackiej Pan Slavomír Nagy, Kierownik Wydziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Pan Stanisław Pajor, dyrektorzy biur Związku Euroregion „Tatry” Pan Michał Stawarski oraz Združenia Euroregion Tatry Pani Lívia Kredatusová.

 

Podczas konferencji zaprezentowany został projekt flagowy pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II” oraz efekty projektu osiągnięte przez 10 partnerów – Miasto Nowy Targ, Gminę Nowy Targ, Gminę Szaflary, Gminę Łapsze Niżne, Miasto Kieżmark, Miasto Spiska Bela, Miasto Liptowski Mikulasz, Miasto Trstena oraz Miasto Stara Lubowla, a także Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Przedstawiono również wytyczne dla rozwoju turystyki rowerowej na polsko-słowackim pograniczu jako wnioski wynikające z realizacji wszystkich działań projektu.

O działaniach Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie wsparcia rozwoju turystyki w Polsce mówił Pan Marek Sołtysiak, Naczelnik Wydziału Planowania i Upowszechniania Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ideę, realizację, efekty i przyszłość projektu VeloMałopolska zaprezentowała Pani Dorota Skotnicka, Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Trasy rowerowe na obszarze Żylińskiego Samorządowego Kraju, a także plany ich rozbudowy i powiązania ze Szlakiem wokół Tatr przedstawił Pan Juraj Hlatký, koordynator rowerowy z Wydziału Rozwoju Regionalnego Żylińskiego Samorządowego Kraju.

Podsumowaniem konferencji była prezentacja działań dotyczących rozbudowy i rozwoju Szlaku wokół Tatr jako transgranicznego produktu turystycznego i zaproszenie do aktywnego spędzania czasu na nowo wybudowanych ścieżkach rowerowych Szlaku wokół Tatr.

 

Int 

Konferencja zrealizowana w ramach projektu flagowego pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego