Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencja naukowa "Transgraniczność- społeczność-współpraca"

W dniu 25 maja 2018 r. przedstawiciele Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY i  Euroregionu "Tatry" i  wzięli udział w konferencji pn. "Transgraniczność – społeczność – współpraca". W sądeckim Miasteczku Galicyjskim spotkali praktycy i teoretycy, aby wspólnie debatować. o współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-słowackim. 
Dyrektor EUWT TATRY - pani Agnieszka Pyzowska i Dyrektor Euroregionu "Tatry" - pan Michał Stawarski, dla których współpraca z sąsiadem zza granicy, to codzienność zaproszeni zostali do udziału w panelu dyskusyjnym.
Panel ten stanowił nie tylko znakomite  pole do dyskusji na temat dotychczasowych doświadczeń we współpracy partnerskiej na pograniczu, jej praktycznych aspektów, ale także co ciekawe uwydatnił różne podejścia i priorytety do tej współpracy wśród podmiotów zaangażowanych w jej realizację na co dzień. Przesadzać one będą o przyjętych na kolejne lata modelach współpracy polsko-słowackiej.
Zdjęcie: archiwum Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego