Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencia zhrňujúca mikroprojekt s názvom „Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY“

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na konferenciu zhrňujúcu mikroprojekt s názvom „Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY“, ktorá sa bude konať dňa 31.10.2018 v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu, ul. Sobieskiego 2

 Program:

12.30 – 13.00     Registrácia

13.00 – 13.10     Privítanie účastníkov

13.10 – 13.30     Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY, Agnieszka Pyzowska, Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

13.30 – 14.00     Ako úspešne pôsobiť/predávať v sieti? Zhrnutie e-learningového kurzu „E-biznis a e-marketing v cezhraničnej praxi“, dr Przemysław Jóskowiak, Stratego24

14.00 – 14.15     Kávová prestávka

14.15 – 14.45     Pochopiť a presvedčiť suseda- efektívne, účinne a správne, Wania Maczewa-Wicik

14.45 – 15.15     Zhrnutie cyklu odborných školení pre poľských a slovenských zamestnancov samosprávy, Maciej Gnela, Zespół Ekspertów Manager Pelczar sp.j.

15.15 – 15.30     Odovzdanie certifikátov o účasti na kurzoch a školeniach

15.30                 Obed


Zdvorilo Vás prosíme o potvrdenie účasti: https://goo.gl/forms/Hc1dDhnthZOVLMHg1

 


Logointerregznapisem-mikro

Mikroprojekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego