Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Koncepcja budowy II etapu Szlaku wokół Tatr jako projektu flagowego zaakceptowana!

Poczatek wiosny i sezonu rowerowego przynosi dobre wiadomości dla wszystkich wielbicieli dwóch kółek. Budowa Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr będzie kontynuowana! W dniu 31 marca Komitet Monitorujący Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 zatwierdził koncepcję budowy II etapu Szlaku wokół Tatr jako projektu flagowego. Oznacza to, że partnerzy projektu do końca czerwca mogą przedłożyć pełną dokumentację projektową, która zostanie sprawdzona i po pozytywnej decyzji jesienią będzie mogła zostać podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W przyszłym roku wybudowane zostaną ścieżki rowerowe.

Partnerem Wiodącym w tym projekcie jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Partnerami realizującymi działania inwestycyjne jest 10 samorządów z Polski i ze Słowacji: Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Łapsze Niżne i Gmina Czorsztyn oraz miasta Spiska Bela, Kieżmark, Stara Lubowla, Liptowski Mikulasz i Trstena. Projekt zakłada wybudowanie ponad 60 km kolejnych ścieżek rowerowych.Zrealizowana zostanie cała wschodnia część Szlaku po stronie polskiej oraz kolejne odcinki po stronie słowackiej. Po stronie polskiej kontynuacja Szlaku będzie prowadzić od Miasta Nowy Targ na wschód przez Gminę Szaflary, Gminę Nowy Targ, Gminę Łapsze Niżne do przejścia granicznego Kacwin-Wielka Frankowa. Gmina Czorsztyn wybuduje także pieniński odcinek ścieżki od Sromowiec Wyżnych do transgranicznej kładki na Dunajcu Sromowce Niżne-Czerwony Klasztor. Po stronie słowackiej partnerzy kontynuować będą budowę tras rowerowych od miejscowości Zdziar w kierunku Tatrzańskiej Kotliny i Spiskiej Białej, i dalej do Kieżmarku. Ponadto po stronie słowackiej powstaną kolejne odcinki Szlaku w Liptowskim Mikulaszu, Trstenie oraz odcinek Hniezdne-Stara Lubowla.Trasa Szlaku prowadzi zatem po terenach niezwykle atrakcyjnych turystycznie ze względu na dużą ilość zabytków, parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych atrakcji.

Działania inwestycyjne uzupełnione zostaną zintegrowanymi działaniami promocyjnymi i informacyjnymi. Będą one prezentować Szlak wokół Tatr wraz z jego najcenniejszymi walorami historycznymi, kulturowymi, przyrodniczymi i krajobrazowymi. Powstaną nowe narzedzia informacyjne dla użytkowników tras rowerowych Szlaku wokół Tatr, udostępnione zarówno w atrakcyjnej formie, wykorzystującej nowoczesne interaktywne rozwiązania technologiczne, jak i w formie tradycyjnej.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego