Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Komunikat w sprawie zasady konkurencyjności i obowiązywania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Przypominamy, że obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. ustawa PZP nie wpłynęła na zmianę zasad przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, a jednocześnie niższej niż 130 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.

Zgodnie z zasadami programowymi, z zastosowaniem zasady konkurencyjności powinny zostać przeprowadzone zamówienia o wartości:

· przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), udzielane przez beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;

· przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), a jednocześnie niższej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 Pzp (tj. niższej niż 130 tys. PLN netto), udzielane przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

W treści szczegółowych zasad dotyczących udzielania zamówień w projekcie dla polskich beneficjentów wskazane są numery jednostek redakcyjnych, które przywołują przepisy nieobowiązującej już ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Pragniemy zwrócić  uwagę na ten fakt oraz wskazać na konieczność stosowanie obowiązujących przepisów ustawy PZP. Niezbędne zmiany, polegające na dostosowaniu właściwych numerów redakcyjnych, zostaną wprowadzone w możliwie najbliższym czasie w Podręczniku Beneficjenta. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego