Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Komitet Regionów i SERG wzywają do zapewnienia większego udziału regionów przygranicznych i EUWT w programach operacyjnych

W dniu 19 listopada 2013 r. Komitet Regionów oraz Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) wspólnie zorganizowały seminarium dotyczące udziału regionów przygranicznych w realizacji umów partnerstwa i programów operacyjnych. Seminarium koncentrowało się także na szczególnej sytuacji Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT), które powinny odgrywać bardziej aktywną rolę w kolejnym okresie programowania 2014-2020.

Wnioski z seminarium zostały przesłane do Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej. Podkreślono w nich, że regiony przygraniczne i EUWT muszą być angażowane w przygotowanie dokumentów programowych, zgodnie z zasadą wielopoziomowego sprawowania rządów i partnerstwa zawartą w art. 5 rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich oraz w Kodeksie postępowania Unii Europejskiej w sprawie partnerstwa.

Więcej informacji na temat seminarium, prezentacje ekspertów oraz wnioski dostepne są na stronie Komitetu Regionów  ikona strzałka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego