Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 zatwierdził projekty z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

W dniach 15-16 lutego w Nowym Sączu odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Głównym przedmiotem obrad było zatwierdzenie projektów przedłożonych przez wnioskodawców w ramach pierwszego naboru do I osi priorytetowej "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza". W spotkaniu uczestniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Komitet zatwierdził do realizacji 19 projektów na łączną kwotę 23,7 mln euro. Wśród nich jest aż 8 projektów na kwotę dofinansowania 10,6 mln euro, których beneficjentami są partnerzy z obszaru działania EUWT TATRY i członkowie Euroregionu "Tatry":

  • Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza - partner wiodący: Gmina Czarny Dunajec, partner słowacki: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
  • Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów - partner wiodący: Miasto Nowy Targ, partnerzy słowaccy: Obec Ludrová oraz Žilinský samosprávny kraj
  • Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na polskiej i słowackiej Orawie - partner wiodący: Gmina Lipnica Wielka, partner słowacki: Obec Bobrov
  • Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza - partner wiodący: Mesto Dolný Kubín, partnerzy: Mesto Trstená, Obec Liesek, Obec Hladovka, Obec Suchá Hora, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Mesto Zakopané, Gmina Poronin, Gmina Koscielisko
  • Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem - partner wiodący: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, partnerzy słowaccy: Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa oraz Severovýchod Slovenska
  • Razem wędrujemy już 500 lat - partner wiodący: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín, partnerzy: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
  • „Przy wiejskiej drodze” - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych - partner wiodący: Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, partnerzy: Slovenské národné múzeum, Múzeum oravskej dediny w Zuberecu, Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
  • Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego - partner wiodący: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, partnerzy: Mesto Lipany oraz Obec Kamenica

Poniżej zamieszczamy pełną listę zatwierdzonych projektów oraz informację prasową Ministerstwa Rozwoju.

Podczas posiedzenia zadecydowano również o wprowadzeniu zmian w procedurach programowych dotyczących m.in. przygotowywania wniosków aplikacyjnych, procesu oceny. Uproszczenia będą obowiązywać od naboru na projekty drogowe, którego ogłoszenie zaplanowano na maj 2017 roku. W wyniku wprowadzanych zmian beneficjenci zaoszczędzą na czasie i kosztach przygotowania wniosku aplikacyjnego. Proces oceny będzie trwał krócej, co dla beneficjentów będzie oznaczać szybsze uzyskanie decyzji dot. zatwierdzenia projektu.

Lista zatwierdzonych projektów pdf
Informacja prasowa Ministerstwa Rozwoju pdf
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego