Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Europa

Decyzją wykonawczą z 11 czerwca 2015 roku Komisja Europejska zatwierdziła program współpracy Interreg Europa.

Interreg Europa to program międzyregionalny celu Europejska Współpraca Terytorialna. Jego celem jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia (regionalne i krajowe programy operacyjne), a w uzasadnionych wypadkach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

W ramach programu będą funkcjonowały także cztery tematyczne Platformy na rzecz pogłębiania wiedzy na temat polityki regionalnej – bezpłatny zasób wiedzy, dostępny on-line dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę regionalną.

Więcej informacji na temat Programu Interreg Europa na stronie  ikona strzałka

Źródło: www.ewt.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego