Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

W dniu 26 września br. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja na lata 2021-2027 został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Oznacza to, iż w najbliższych miesiącach ogłoszone zostaną pierwsze nabory projektów. Już dziś można zapoznać się z podstawowymi zasadami nowego Programu, listą kwalifikowalnych działań, instytycji. Można również umówić się na konsultacje koncpecji projektu lub zgłosić poszukiwanie partnera do transgranicznego projektu. Warto też poznać zasady partycypacji społecznych, które będą dodatkowo punktowane w projektach z dziedzicny kultury i turystyki.

Powyższe informacje o Programie znajdują się na stronie https://pl.plsk.eu/-/inauguracja-nowego-programu-coraz-blizej- 

Informacje o Programie https://pl.plsk.eu/program-2021-2027

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego