Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju przedstawia publikację „Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020”, stanowiącą zbiorcze kompendium wiedzy na temat pakietu rozporządzeń odnoszących się do polityki spójności.

Opracowanie ma charakter pomocniczy i zostało przygotowane w celu ułatwienia analizowania przepisów rozporządzeń, jednakże nie pełni ono roli wytycznych ani nie prezentuje oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju w kwestii interpretacji przepisów prawnych. Treści w nim zawarte mają charakter ekspercki i wyrażają poglądy ich autorów. Realizując programy i projekty należy bezpośrednio stosować przepisy rozporządzeń unijnych oraz właściwe przepisy krajowe. Wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisów rozstrzygają instytucje zarządzające, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego oraz Komisja Europejska.

Więcej informacji  ikona strzalka

Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020 pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego