Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Kolejne posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Dnia 20.06.2011 r. w Kieżmarku odbyło się kolejne spotkanie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Na podstawie tez i analiz opracowanych przez biura Związku Euroregion "Tatry" i Združenia Region "Tatry" Komisja przedyskutowała korzyści i wartość dodaną przekształcenia Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w Europejskiego Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej oraz wskazała indeks najistotniejszych kwestii problematycznych, obaw i ewentualnych zagrożeń. Przygotowano również analizę kompetencji, potencjału i doświadczenia obu partnerów przyszłego EUWT.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego