Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Kampania medialna promująca Szlak wokół Tatr!

Wiosną tego roku  firma OPEN GROUP Łukasz Pereszczak przeprowadziła pierwszą część kampanii medialnej o rowerowym „Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr” oraz walorach pogranicza polsko-słowackiego przez którego tereny prowadzi trasa Szlaku.  15 materiałów wideo w technologii sferycznej 360° zaprezentowanych zostało w mediach społecznościowych w Polsce i na Słowacji, w tym na profilu Facebook Szlaku wokół Tatr i serwisie youtube (łącznie minimum 25.000 wyświetleń). 

Kampania realizowana jest w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr-etap III” wdrażanego wspólnie przez 9 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

Fot. Pixabay

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego