Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

EUWT TATRY najlepszym Ugrupowaniem w Europie!

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zostało laureatem nagrody EGTC Award „Building Europe across borders”. Nagroda przyznawana jest przez Komitet Regionów najlepszym EUWT, które mogą stanowić przykład dobrych praktyk, rzeczywistego wykorzystania w swojej działalności potencjału i wartości dodanej struktury prawnej, jaką jest Ugrupowanie. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w poniedziałek 8 października podczas dorocznego spotkania przedstawicieli Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT) w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli. Nagrodę z rąk Przewodniczącego Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Petera Osvalda odebrali dyrektor Ugrupowania Agnieszka Pyzowska, Wiceprzewodniczący Zgromadzenia pan Bogusław Waksmundzki oraz członek Zgromadzenia pan Ján Ferenčák.

EUWT TATRY zostało utworzone w 2013 roku przez polski Związek Euroregion „Tatry” oraz słowackie Združenie Region Tatry  jako podmiot prawa europejskiego, a jego siedziba statutowa mieści się w Nowym Targu. Zadaniem Ugrupowania jest  przygotowywanie, realizacja i zarządzanie projektami współpracy terytorialnej, zwłaszcza finansowanymi przez Unię Europejską z programu Interreg Polska-Słowacja. Aktualnie zarządza realizacją 8 projektów, w których uczestniczy kilkadziesiąt samorządów i instytucji. Jest m.in. partnerem wiodącym projektu flagowego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dotyczącego budowy II etapu Szlaku wokół Tatr wraz z 9 samorządami. Jako partner wiodący przygotowało zatwierdzony właśnie do realizacji III etap budowy Szlaku wokół Tatr.

Jury konkursu „Building Europe across borders” i Komitet Regionów doceniło EUWT TATRY za realizowane projekty i ich efekty, współpracę z polskimi i słowackimi samorządami w ramach transgranicznych projektów w obszarze górskim.

fot. © European Union /Denis Closon / arch. EUWT TATRY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego