Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

EUWT TATRY na V Kongresie Regionów w Świdnicy

W dniu 12.06.2014 r. w Świdnicy podczas V Kongresu Regionów zorganizowany został panel dyskusyjny pt. „Nowe formy współpracy szansą na zintegrowany rozwój pogranicza”, podczas którego zaprezentowane zostało EUWT TATRY. Na zaproszenie organizatorów w panelu wzięła udział dyrektor Ugrupowania. W dyskusji uczestniczyli również pani Anita Ryng – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pan Jiri Horacek – Ministerstwo Rozwoju Republiki Czeskiej, Paweł Kurant – kierownik działu współpracy transgranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dyskusja skupiła się na tematyce dotyczącej Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, roli jaką mogą one odegrać w rozwoju obszarów przygranicznych, ich potencjału, a także trudności, na jakie napotykają w trakcie tworzenia i funkcjonowania. 

Dyrektor EUWT TATRY zaprezentował uczestnikom spotkania informacje na temat polsko-słowackiego EUWT TATRY, utworzonego przez Związek Euroregion "Tatry" i Zdruzenie Region "Tatry", doświadczenia tych partnerów w procesie tworzenia ugrupowania, a przede wszystkim informacje na temat możliwości wykorzystania EUWT TATRY jako innowacyjnego narzędzia w realizacji współpracy transgranicznej w nowej perspektywie 2014-2020.

 

Kongres Regionów w Świdnicy to największe doroczne spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, poświęcone najistotniejszym kwestiom funkcjonowania miast, gmin, powiatów i województw. W każdej edycji Kongresu Regionów bierze udział blisko 2 tys. samorządowców z całej Polski. W trakcie trzech dni kongresowych odbywa się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i sesji plenarnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego