Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

EUWT TATRY na Open Days 2015

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zostało zaproszone przez Komitet Regionów do udziału w seminarium Platformy EUWT, organizowanym w ramach dorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days 2015. W dniu 14.10.2015 r. podczas seminarium zatytułowanego "EUWT wdrażają miejsko-wiejskie strategie rozwoju obszarów przygranicznych" zadania realizowane przez EUWT TATRY zaprezentował członek Zgromadzenia Ugrupowania, burmistrz Kieżmarku Pan Ján Ferenčák. 

Seminarium prowadził Raffaele Cattaneo, Przewodniczacy Komisji Polityki Spójności Terytorialnej. Dyskusja dotyczyła jednego z podstawowych zadań, jakie realizuje blisko 80% istniejących EUWT, czyli pełnienie roli strategicznej platformy dla rozwoju i integracji obszarów miejskich i wiejskich na poziomie transgranicznym. Rozmawiano również o możliwościach korzystania przez EUWT z funduszy europejskich, m.in. w ramach programów Interreg 2014-2020. Oprócz EUWT TATRY w seminarium uczestniczyły również węgiersko-słowackie Ugrupowanie Ister-Granum oraz hiszpańsko-portugalski EGTC Duero-Douro.

Po seminarium we foyer siedziby Komitetu Regionów odbyło się spotkanie członków Platformy EUWT. Wśród materiałów informacyjnych prezentowanych podczas tego spotkania znalazł się również film promocyjny Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku rowerowego wokół Tatr - projektu, który aktualnie realizuje 13 polskich i słowackich samorządów. EUWT TATRY aktywnie uczestniczy w tym projekcie jako menadżer. Był to jeszcze jeden widoczny akcent obecności polsko-słowackich przedsięwzięć podczas Open Days 2015. 

Prezentacja EUWT TATRY pdf

Strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020 pdf

Film promocyjny Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr   ikona strzalka


Foto: © European Union / Bob Van Mol

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego