Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

EUWT TATRY menadżerem projektu pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr"

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od 2014 roku pełni rolę menadżera projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Ten strategiczny projekt Euroregionu "Tatry" realizuje 13 polskich i słowackich samorządów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Partnerem Wiodącym tego wielkiego inwestycyjnego przedsięwzięcia jest Gmina Czarny Dunajec.

Do zadań EUWT TATRY należy m.in. merytoryczne i organizacyjne wsparcie polskich i słowackich partnerów projektu dotyczące zasad realizacji i rozliczania projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, współpraca z personelem partnerów projektu, m.in. w zakresie gromadzenia, opracowywania i wymiany informacji dotyczących realizacji działań, raportowania postępu realizacji projektu, monitorowania wydatków i wskaźników, przygotowywanie i opracowywanie dla Partnera Wiodącego informacji zbiorczych dotyczących merytorycznego i finansowego postępu realizacji projektu, osiąganych wskaźników, itp. na podstawie danych zgromadzonych od partnerów projektu, systematyczne monitorowanie od strony organizacyjnej, rzeczowej i finansowej realizacji projektu i osiąganych rezultatów przez wszystkich partnerów projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, umowa partnerską, wnioskiem aplikacyjnym, budżetem i harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowywanie raportów z postępu realizacji projektu.

Więcej informacji  ikona strzałka
 

                       

                       

Projekt pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego