Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

EUWT na Festiwalu Funduszy Europejskich

W dniu 15.05.2015 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wspólnie z Euroregionem „Tatry” prezentowało efekty projektów zrealizowanych z PWT PL-SK 2007-2013 i koncepcje projektów wdrażanych przez te instytucje w programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Na odwiedzających stoisko czekała mini-wystawa prezentująca I i II etap Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokól Tatr oraz efekty mikroprojektów zrealizowanych w PWT PL-SK 2007-2013, bezpłatne publikacje, a na najmłodszych konkurs plastyczny z nagrodami.

Ponadto w ramach atrakcji zorganizowano:

-prezentacje quada zakupionego dla Komendy Powiatowej Policji  w Nowym Targu w ramach mikroprojektu pt. Wzmocnienie działań z dziedziny usług turystycznych i ochrony środowiska na pograniczu polsko-słowackim poprzez większą integrację i skuteczniejsze zapewnienie bezpieczeństwa przez służby porządkowe i ratownicze.

-pokaz umiejętności jazdy na nartorolkach uczestników mikroprojektu pt. Śladami olimpijczyków zrealizowanego przez Gminę Nowy Targ.

Była to także doskonała okazja do rozmowy z pracownikami EUWT i Euroregionu na temat możliwości pozyskania środków na współpracę transgraniczną w nowej perspektywie finansowej, istniejących już tras Szlaku wokół Tatr oraz przebiegu tych, które są planowane w ramach II etapu, z czego skorzystało szerokie grono zainteresowanych osób. A to wszystko w ramach Festiwalu Funduszy Europejskich „Małopolska myśli o Tobie”.

Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska!

p1_2 etapy_korekta        plansza 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego