Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Euroregion "Tatry" zakończył organizację specjalistycznych szkoleń dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej

W marcu 2021 r. Związek Euroregion "Tatry" zakończył organizację szkoleń w ramach projektu pt. „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w którym Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jest partnerem. 

 

 

 

Szkolenia obejmowały:

Blok techniczny:

-Prawo zamówień publicznych w Polsce i na Słowacji oraz wspólne, transgraniczne zamówienia publiczne

-Ochrona danych osobowych – praktyczne zastosowanie w projektach

-Pomoc publiczna – od definicji do praktyki

-Prawo i administracja w projektach transgranicznych PL-SK – różnice prawne w Polsce i na Słowacji na przykładzie prawa budowlanego

Blok projektowy:

-Projekty w praktyce – przygotowanie projektów transgranicznych PL-SK

-Rozliczanie projektów transgranicznych – kwalifikacja wydatków, księgowość, sprawozdawczość

-Dostępność w projektach i w praktyce

-Lider współpracy transgranicznej – teoria i praktyka

-Zarządzanie we współpracy transgranicznej – systemy zarządzania w organizacjach – warsztaty dla liderów współpracy transgranicznej.

Blok językowy:

-Komunikacja praktyczna –język słowacki

Dzięki udziałowi w szkoleniach pracownicy EUWT TATRY oraz przedstawiciele administracji samorządowej pogłębili wiedzę na temat procedur związanych z realizacją transgranicznych „małych” i „dużych” projektów, co z pewnością zwiększy skuteczność naszej pracy oraz jakość prowadzonej  polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. 

 Szkolenia prowadzone były w formie on-line. 

Fot. Związek Euroregion "Tatry"

Int

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego