Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Dzień Otwarty projektu „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko – słowackiego pogranicza”

 4 października 2019 r. przedstawiciel EUWT TATRY uczestniczył w kolejnym Dniu Otwartym projektu realizowanego ze środków Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zoragnizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Województwa Małopolskiego we współpracy z Gminą Czarny Dunajec. 

Tym razem tak naprawdę uczestnicy poznali dwa projekty - projekt pt. "Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza", w ramach którego powstała unikatowa atrakcja turystyczna - Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie oraz wdrażany za pośrednictwem Euroregionu "Tatry"  mikroprojekt pt. „Muzeum na torach – odkrywamy dzieje kolei wąskotorowej na polsko – słowackim pograniczu”, który jest bezpośrednim efektem realizacji projektu ""Torfowiska wysokie ...". W pierwszej części spotkania przedstawiono informację ogólne na temat Programu Interreg V-A PL-SK oraz tych projektów, a w drugiej efekty ww. projektów  można było poznać na własne oczy uczestnicząc w wizycie studyjnej. 

pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego