Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Drugi nabór wniosków na projekty drogowe w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Informujemy, że ogłoszono drugi nabór wniosków na tzw. "projekty drogowe" w ramach II osi priorytetowej programu  „Zrównoważony transport transgraniczny”,  celu szczegółowego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

Nabór trwa do 30.06.2017.

 

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020: https://pl.plsk.eu/-/nabor-wnioskow-dla-drugiej-osi-priorytetowej-progra-3

Informujemy także, że Wspólny Sekretariat Techniczny Programu uruchomił zapisy na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach  II osi priorytetowej: https://pl.plsk.eu/wez-udzial-w-szkoleniach.Szkolenia odbęda sie w:

-Bielsku-Białej w dniacdh 16-17.05.2017 r. (szkolenie w języku polskim),

-Rużomberoku w dniach 23-24.05.2017 r. (szkolenie w języku słowackim),

-Krośnie w dniach 30-31.05.2017 r. (szkolenie w języku polskim).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego