Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Dostępność w projektach i w praktyce!

W trakcie zorganizowanej przez Euroregion "Tatry" w dniu 12 września 2019 r. wizyty studyjnej przedstawiciele samorządów pogranicza polsko – słowackiego oraz EUropejskiego Ufrupowania Wspólpracy Terytorialnej TATRY  mieli okazję w projektach i w praktyce zapoznać się z zasadą dostępności.

Uczestnicy odwiedzili m.in. Tatrzańskie Lapidarium w Zakopanem zrealizowane przez Tatrzański Park Narodowy w ramach mikroprojektu dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Lapidarium było realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niewidomych. Osoby na wózkach inwalidzkich mogą w sposób bezpieczny poruszać się po specjalnie w tym celu przygotowanych ścieżkach. Ekspozycje posiada napisy i informacje w języku Brailla. Ponadto dla osób niewidomych i słabowidzących, na stole z regulowaną wysokością, została przygotowana ekspozycja skał występujących w Tatrach. Odwiedzający mogą w ten sposób poprzez dotyk poznać różnorodność geologiczną Tatr.

 

Wizyta studyjna została zrealizowana w ramach projektu pt. "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" dofinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, w którym EUWT TATRY jest partnerem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego