Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Czwarte posiedzenie podgrupy roboczej ds. Funduszu Małych Projektów

22 października br. wspólnie z przedstawicielami Euroregiou "Tatry" uczestniczyliśmy w czwartym już posiedzeniu podgrupy roboczej ds. Funduszu Małych Projektów.

W trakcie spotkania podsumowano uwagi  do materiału na temat projektów Funduszu Małych Projektów przygotowanego w lipcu br.  przez Instytucję Zarządzającą.

Ustalono również harmonogram dalszych prac podgrupy.

W trakcie posiedzenia  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY reprezentowała dyrektor - pani Agnieszka Pyzowska. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego